Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM

  nowa.mapa.nieruchomosci.pl

  (POLITYKA)

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym nowa.mapa.nieruchomosci.pl został stworzony i przyjęty przez Mapa Nieruchomości S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jasnej 1/18, 70-777 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [prod.ceidg.gov.pl], posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9552408324 i REGON: 365827290 w celu:

  1. ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających serwis i zapewnienie im bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwanego dalej RODO, Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1),
  2. ochrony prywatności użytkowników odwiedzających serwis i zapewnienie im bezpieczeństwa zgodnie z ustawią z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. udzielenia użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 2. Mapa Nieruchomości S.C. jest administratorem danych osobowych użytkowników, przetwarzanych za pośrednictwem serwisu. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach serwisu, służą do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w tym utworzenia dla użytkownika oferty lub przesyłania użytkownikowi na jego żądanie informacji handlowych. Są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.

 3. Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Podczas wysyłki formularza kontaktowego użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).

 4. Dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wypełnienia formularza. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 5. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu informcji).

 7. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się na urządzeniach końcowych. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna.Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informację dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce:

  1. Internet Explorer:
   https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Chrome:
   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&p=cpn_cookies
  3. Firefox:
   https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  4. Safari:
   https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  5. Opera:
   https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 8. W przypadku ofert i umów przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie:

  1. na podstawie art 6 ust 1b RODO w celu wykonania zawartej umowy pośrednictwa
  2. na podstawie uzyskanej zgody - art. 6 ust.1a RODO w celu:
   1. umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na podany adres e-mail,
   2. wprowadzenia ofert do systemu wymiany,
  3. na podstawie art 6 ust 1b RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu) w celu:
   1. prowadzenia rachunkowości,
   2. archiwizacji (dowodów) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
   3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
   4. oferowania Państwu bezpośrednio przez nas usług (marketing bezpośredni),
   5. oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów),
  4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku, Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom – naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwo zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich. Do Państwa danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  10. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych (jeśli przetwarzanie wymagało zgody):
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@mapa.nieruchomosci.pl
   2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
   3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
   4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
   6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Państwo te dane przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 9. Dane osobowe pozostające pod naszą opieką są zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem.

 10. Pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach serwisu, prosimy kierować na adres: biuro@mapa.nieruchomosci.pl

  Mapa Nieruchomości